Blogg meg baklengs inn i diktekassa!

Blogg meg baklengs inn i diktekassa!

Ord spill

egilPosted by Egil Tue, July 09, 2019 22:25:04
Kamp anje
Stå lorm
Drivk raft
Koal isjon
Bo kmarg
Har ald
Frim erke
Olig ark
Ord de ling
Kul tu ruke

Flask ens tut
Finn Marks vidde