Blogg meg baklengs inn i diktekassa!

Blogg meg baklengs inn i diktekassa!

Gaur om hine

egilPosted by Egil Tue, September 25, 2018 16:28:02
Vettugt sage
Hin kont augi to sjar
Gart ven hine prejk lom gole
Taurig fe reiat, it ne hin