Blogg meg baklengs inn i diktekassa!

Blogg meg baklengs inn i diktekassa!

Anda mot strømmen

egilPosted by Egil Wed, August 29, 2018 19:36:10
En kabel i nebbet!
Ja - ta en kabel i nebbet.
Litt plast er'e plass til.
Litt plast til har vi plass til.

Anda fikk sjokk
og kvakk!
Sterkt kvekket så den omkring
Med kabelen fremdeles i nebb

En ekte andeledning