Blogg meg baklengs inn i diktekassa!

Blogg meg baklengs inn i diktekassa!

Snevrotisk

egilPosted by Egil Mon, March 08, 2010 19:32:56
Hvis du skulle valgt en setning,
ja én setning
bare en setning
En helt tilfeldig setning
du skulle sagt til en fremmed.
Hva skulle setningen inneholdt?

Ville du fortalt
og at du ser verden har kontakt med kjernen

Kanskje du heller
ville fortalt en totalt fremmed
som ser rart på deg
at hans sinn er snevret inn
og at kroppen ikke går i takt
med naturen